Tài liệu

Siêu âm tổng quát – Phạm Minh Thông

Có thể là hình ảnh về văn bản

Chủ biên: PGS. TS Phạm Minh Thông

Biên soạn: Bệnh viện Bạch Mai – Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Trung tâm đào tạo

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 341

Sách Siêu âm tổng quát là tài liệu giảng dạy các khóa học Siêu âm tổng quát của Trung tâm đào tạo Bệnh viện Bạch Mai. Sách do Trung tâm đào tạo Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh biên soạn, PGS. TS Phạm Minh Thông – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh chủ biên.Nội dung sách Siêu âm tổng quát bao gồm 13 chương chính với 341 trang. Tài liệu cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật siêu âm chẩn đoán, từ phần đại cương về siêu âm đến siêu âm chẩn đoán ở các chuyên khoa khác nhau, giúp cho học viên nắm được một cách tổng quát về siêu âm.

GOOGLE DRIVE